Walne Zebranie Stowarzyszenia 2021

W dniu 20 lutego 2021r odbyło się zebranie walne naszego stowarzyszenia w reżimie sanitarnym z powodu pandemii. W zebraniu brali udział członkowie stowarzyszenia, młodsi muzycy orkiestry, a także przedstawiciele Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach i Prezes OSP Wola Rzędzińska – Henryk Solak.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Mariusz Strojny i przywitał przybyłych gości. Następnie wybrano na przewodniczącego zebrania Mateusza Adamskiego, który poprowadził dalszą część. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania za rok 2020 oraz plan działalności i preliminarz budżetowy na rok 2021. Z uwagi na zakończenie się kadencji Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020 podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory na kolejną kadencję.

W wyniku wyborów Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco:

  • Prezes: Mateusz Adamski
  • Sekretarz: Agnieszka Wrona
  • Skarbnik: Justyna Świątek
  • Członek zarządu: Mariusz Strojny
  • Kapelmistrz: Bernard Żmuda

Do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021- 2024 wybrano:

  • Przewodniczący: Piotr Sępek
  • Członek Komisji: Adrian Rosa
  • Członek Komisji: Michał Rosa

Na koniec obecni członkowie złożyli wolne wnioski, a zaproszeni goście zabrali głos wyrażając zadowolenie z działania orkiestry oraz znaczącego podniesienia się poziomu muzycznego przez ostatni rok. Słowa podziękowania należą się także zaprzyjaźnionej Orkiestrze Dętej z Siedlisk, Orkiestrze Dętej ze Szczucina, OSP w Woli Rzędzińskiej, Urzędowi Gminy Tarnów oraz sympatykom orkiestry za wsparcie i współpracę.