Zebranie Walne i pierwszy występ w Nowym Roku

W dniu 18 stycznia 2020r odbyło się zebranie walne naszego stowarzyszenia. Członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej przedstawili sprawozdania za rok 2019 oraz plan działalności na rok 2020. W zebraniu brali udział członkowie stowarzyszenia, młodsi muzycy orkiestry, a także rodzice i przedstawiciele samorządów oraz OSP.

W wyniku podjętych zmian funkcję kapelmistrza objął Bernard Żmuda – wieloletni muzyk naszej orkiestry oraz absolwent III Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów w Nowym Sączu. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Mariusz Strojny. Na zebraniu została także zmieniona nazwa stowarzyszenia. Podczas otwartych dyskusji głos zabrali zaproszeni goście oraz zostały poruszone dotychczasowe problemy.

W sobotę 25 stycznia 2020r na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej zagraliśmy krótki koncert przed zebraniem sprawozdawczym dla zaproszonych gości. W naszym wykonaniu zgromadzeni przedstawiciele samorządowi oraz jednostek OSP z terenu gminy Tarnów usłyszeli słynne marsze oraz Hymn OSP – Rycerze Floriana. Występ został przyjęty z dużym entuzjazmem z uwagi na stosunkowo dużą frekwencje muzyków.